Általános Szerződési Feltételek

A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA

„Szolgáltatás” vagy „HelloBusiness Szolgáltatás” jelenti az IntoMedia HelloBusiness márkanevű szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot, beleértve a szolgáltatáshoz tartozó üzemeltetői rendszer („admin panel", „adminisztrátori panel" vagy „panel") használatát és egy, a panelben létrehozott vagy feltöltött weboldal üzemeltetését.

„Regisztrált Felhasználó” az, aki használja IntoMedia HelloBusiness (xxxxx.hu), vagy az alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatást, és a szolgáltatásra érvényes regisztrációval rendelkezik.

A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

A Szolgáltatás nyújtója („Szolgáltató” vagy „IntoMedia”). Címe: Adószáma:

A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Előfizetés, csomagok

A szolgáltató a csomagajánlatokat a benne foglalt funkciók és limitációk meghatározásával és azok árait a weboldalán teszi közzé.

A Szolgáltató a csomagajánlatokat kivonhatja az értékesítésből, és meg is szűntetheti azokat. megszűntetés esetében az Előfizető az előfizetett szolgáltatási ciklus végéig veheti igénybe a jelenlegi csomag feltételei mellett a szolgáltatást, és az előfizetett szolgáltatási ciklus végéig új csomagajánlatot kell válasszon, különben szolgáltatása megszűnik.

A Szolgáltató a csomagajánlatok árait módosíthatja. Ebben az esetben az Előfizető az előfizetett szolgáltatási ciklus végéig a régi árat, majd az új ciklus kezdetekor a módosított árat kell fizesse.

Az Előfizető a Szolgáltatás megrendelése során a megrendelt csomag teljes első ciklus díját köteles megfizetni.

A Szolgáltatás aktiválása a megrendelést követően 72 órán belül megtörténik.

A Szolgáltatás díja előre fizetendő. Az Előfizető csak akkor veheti igénybe a Szolgáltatást, ha az aktuális ciklus díját megfizette. Fizetés elmulasztása esetén az Előfizető a Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik, 14 nap után a weboldalát elérhetetlenné tesszük, majd 30 nap elteltével a szolgáltatáshoz köthető adatokat és fájlokat töröljük, és továbbiakban csak az alapvető profil adatokat tároljuk.

A Előfizetők a következő számlázási ciklusok közül választhatnak:

A számlázási ciklus a Szolgáltatásra történő regisztráció napján kezdődik.

Havi számlázási ciklus esetén a számlázási ciklus első napja az adott hónap a regisztárcióval megegyező napja.

Éves számlázási ciklus esetén a számlázási ciklus első napja az adott év regisztárcióval megegyező napja.

Amennyiben a számlázási ciklus első napja az adott hónapban nem létezik (például február 31), akkor a számlázási ciklus első napja módosul és eltolásra kerül az előző számlázási ciklus kezdőnapjához képest az előző számlázási ciklus napjainak számával (például ha az előző számlázási ciklus első napja január 31, akkor a mostani számlázási ciklus első napja március 02.).

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, a be nem jelentett adatváltozás miatt bekövetkező sikertelen értesítés esetén.

Szolgáltatás

A Szolgáltató jogosult a Megrendelőre és a megrendelt szolgáltatásokra referenciaként hivatkozni marketing anyagaiban.

A Szolgáltató nem felel az elmaradt haszonért, hírnévben okozott kárért és más nem vagyoni és egyéb következményes kárért, a harmadik fél által okozott erőszakos rongálás (pl. kábelelvágás, berendezések eltulajdonítása) okozta kárért.

Nem érvényesíthet a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt vis maior esetében sem. Vis maiornak minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény (természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, politikai események, stb.), amely a Szolgáltató érdekkörén kívül esik, és amelynek következményeit a Szolgáltató legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

A Szolgáltató a hálózat biztonságát és zavartalan működését negatívan befolyásoló események hatására, a biztonságos és zavartalan működést biztosítandó, jogosult forgalomfigyelést végezni, és további működési problémák megelőzése céljából beavatkozni, esetlegesen rövid időszakra a szolgáltatás egyes részeinek igénybe vételét szüneteltetni.

Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződésben körülírt szolgáltatást a csomagajánlatban részletezett rendelkezésre állás mellett biztosítja. Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 1 óra üzemszünetet tartani, a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére; erről köteles Megrendelőt 4 munkanappal előre a megadott e-mailcímen értesíteni. Szolgáltatót nem terheli felelősség, a be nem jelentett adatváltozás miatt bekövetkező sikertelen értesítés esetén. A karbantartásra fenntartott havi 1 óra a fent megadott rendelkezésre állási időbe nem számít bele.

A weboldalt a Vállalkozó a saját szerverén üzemelteti, az azt üzemeltető rendszer a Vállalkozó saját tulajdonát képezi, a Megrendelő kizárólag rendszerhasználati jogot kap.

Az üzemeltető rendszer egy automatikusan frissülő szolgáltatás, így a rendszer funkciói, felülete, elérésének módja bármikor megváltozhat, ugyanakkor a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Megrendelő a rendszert elérhesse, és a későbbi módosításokat úgy kell végrehajtsa, hogy a Megrendelő a rendszer általa addig használt funkcióit a továbbiakban is elérhesse.

Megrendelő felel a tőle indított támadásokért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatót vagy harmadik felet érintik. zolgáltató nem szűrheti a forgalmat, kivéve a Felek megegyezése alapján: támadások megelőzése, kivédése és elhárítása, illetve a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.

Ha a Megrendelő veszélyezteti, vagy akadályozza a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások korlátozására. A korlátozásról Megrendelőt köteles azonnal – e-mailben vagy telefonon – értesíteni. Jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése alapján Szolgáltató a fenti korlátozásokat szintén elvégezheti.

Ha a Megrendelő tevékenysége sérti a jelen szerződésben és mellékletében megfogalmazott szabályokat és irányelveket, Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntetni.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy tilos: